„Občanská poradna Rumburk“

Občanská poradna Rumburk je členem Asociace občanských poraden, která poradny sdružuje.

Poradna absolvovala proces hodnocení kvality sociálních služeb a získal tak Certifikát od Asociace občanských poraden Praha.

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti.

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

 • podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad,  aktivní pomoci a asistence.
 • pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalézt řešení své situace

 

                       

Cílem občanské poradny je, aby v co nejvyšší možné míře posílila stabilizaci klienta a jeho začlenění do běžného života.

Další cíle:

 • zplnomocnit klienta, aby vyjadřoval své potřeby a obhajoval své oprávněné zájmy
 • zplnomocnit klienta, aby uměl získávat informace o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
 • umožnit klientovi řešit jeho nepříznivou situaci prostřednictvím výběru z více možností řešení
 • posílení psychické soběstačnosti klienta
 • informování klienta o dostupných službách a jejich zprostředkování

Konkrétní měřitelné cíle Občanské poradny Rumburk jsou stanoveny vždy na kalendářní rok: 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018LetakOP.pdf

Informační leták      LetakOP.pdf

Stížnostní řád  ke stažení zde.

Inspekce sociálních služeb 

V roce 2009 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje kontrolu v Občanské poradně Rumburk.  Předmětem inspekce byla provedena kontrola:

 • plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • kvality sociální služby - plnění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb

Výsledek kontroly = Občanská poradna Rumburk splňuje výše zmíněné povinnosti (viz inspekční zprávaInsZprava.pdf)

Otevírací doba pro veřejnost: 

 

 Občanská poradna Rumburk Občanská poradna Rumburk, k.m. Šluknov 
   Provoz poradny zahájen 6.9.2010
PO    9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,00 hodin PO     15,00 - 16,00 hodin 
UT     9,00 - 12,00 hodin  Poslední klient bude přijat nejpozději v 16,00 hodin!
ST     9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,30 hodin   

ČT     9,00 - 12,00  a 13,00 - 15,30 hodin

jen objednaní klienti

 
PA    9,00 - 12,00 hodin  

Uživatelům služby, kteří se nemohou dostavit ve výše uvedenou provozní dobu poradny, je a bude služba poskytnuta i mimo tuto provozní dobu po předchozí domluvě s poradcem, a to v rámci pracovní doby poradce, tj. od pondělí do pátku od 8.00 - 16.00 hod., vyjma přestávky na oběd od 12.00 - 12.30 hod. Poslední klient je přijat ke konzultaci 45 min před koncem provozní doby. Délka jedné konzultace je obvykle 45 min.

Na konzultaci je možné se objednat, objednaní klienti mají přednost před neobjednanými.

Aktuální uzavírky jednotlivých pracovišť naleznete vždy v sekci Aktuálně.

Jak můžete poradnu v Rumburku kontaktovat?

 • Poštou:                  Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk
 • E-mailem:               op@charitarumburk.cz   98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc
 • Telefonicky:             +420 412 384 745
 • Osobně:                  na poštovní adrese v otevírací době

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Brodinová, DiS., vedoucí OP

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v poradny. 

Jak můžete poradnu ve Šluknově kontaktovat?

 • Poštou:               Občanská poradna Rumburk, k.m. Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77  Šluknov
 • E-mailem:            op.slk@charitarumburk.cz    98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc
 • Osobně:               na poštovní adrese v otevírací době

Kontaktní osoba: Mgr. Ritschel M., poradce

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v Provozní řád poradny. 

                              

Nápady, připomínky, stížnosti

Stížnostní řád je tu pro klienty, kteří nejsou spokojeni s chováním, činností, kompetentností pracovníka či vedoucího poradny, nebo kvalitou služeb či s jiným klientem.

 

Komu služby poskytujeme?

Občanská poradna Rumburk poskytuje poradenství všem (ženy i muži), kdo se na ni obrátí (osoby v krizi) s řešením své nepříznivé sociální situace a potřebují informace, rady a aktivní pomoc v nabízených oblastech Občanské poradny Rumburk a kontaktního místa Šluknov.

Věkové vymezení: 18 - 80+

Lokální vymezení: Poradnu především kontaktují zájemci ze Šluknovského výběžku, výjimkou však nejsou ani zájemci z jiných krajů ČR nebo cizinci, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce nebo mají překladatele.

Kdy poskytnutí služby můžeme odmítnout?

 • Když zájemce žádá o službu, kterou poradna neposkytuje (např. služby komerčního charakteru, pobytové služby)
 • Když poradna nemá dostatečnou kapacitu nebo zájemce není schopen definovat zakázku (např.:zájemce je pod silným vlivem návykových látek apod.)

Neposkytujeme poradenství komerční  povahy, zejména v oblastech daní a  obchodního práva.            

Nesepisujeme smlouvy, nepřepisujeme písemnosti.  Můžeme poskytnou vzory těchto dokumentů.

V jakých oblastech radíme?

Např. v oblastech:

 • Sociální dávky, sociální služby, pojištění
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení, Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy
 • Zdravotnictví, Školství a vzdělávání
 • Ekologie, Ochrana spotřebitele
 • Finanční, rozpočtová a dluhová problematika
 • A jiné….

Spolupracujeme s AOP a poskytujeme poradenství v oblasti:

 • Dluhového poradenství (od r. 2008 - doposud)
 • Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR (od r. 2007)
 • Spotřebitelské poradenství-nákup na splátky (od r. 2007-2011)
 • Bytová politika (od r. 2006)
 • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně právních vztazích (od r. 2006)

Co Vás může zajímat?

 • Změny v oddlužení
 • Časté dotazy
 • Ať se Váš dluh nezvětší o zbytečné náklady!  TZ6-OP.pdf
 • Dluhy jsou noční můrou a rostou!   TZ5-OP.pdf
 • Exekuční řízení  TZ9-OP.pdf