Adresář

Stanislava Bočková

vrchní sestra Domácí zdravotní péče
Tel: 732 846 644     %mnxZcb7c8kl51agc8m%Cclaa8IIO1.7~bGkO1p

Miriam Holubcová, DiS.

pastorační asistentka, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 730 594 542     8bEsR_2%-eHlT~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Petr Hönig

správce
Tel: 733 755 877     _.GBO6ef4%m%Cclaa8IIO1.7~bGkO1p

Mgr. Zdenka Juklová

sociální pracovnice Světlanky - centra denních služeb, metodička sociální práce
Tel: 731 646 944     g_rx1Z2bbdyy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M

Denisa Košínová, DiS.

koordinátorka projektu Posílená Charita: Vyfič ze zajetých kolejí!
Tel: 733 676 725     Z.As9Z2c-lvx5f56LTFFZd5nf5prRb~lW5pJ

Bc. Milan Ondráček

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 736 267 381     _nwm5fd7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Bc. Dagmar Pauková, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 733 741 042     Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M

Zuzana Soukupová

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 003 394     gnMk4Z2k-nxE6~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Alena Šmeralová, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 739 393 019     WerxRWie0knv5f56LTFFZd5nf5prRb~lW5pJ

Mgr. Eva Šolcová

vedoucí Světlanky - centra denních služeb
Tel: 731 646 945     0onh9~b9-onjGKin4mnFaW7%WkvDRW7r

Monika Vaščíková

ekonomka / účetní
Tel: 603 370 556     8hAs1Z2nWlps1~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb