Adresář

Výuka angličtiny

Tel.: 603 516 899
Způsob poskytování:
Fakultativní služby: NE
V charitě probíhá smluvní výuka anglického jazyka. Vypisované kurzy mají oproti komerčním výhodnou cenu pro klienty, čímž se snažíme pomoci lidem v našem okolí, kteří z různých příčin nemohou komerční kurz platit. Abychom umožnili výuku angličtiny také maminkám s malými dětmi, můžeme jeden kurz připravit na dobu Dětského klubu, což je svépomocné hlídání dětí maminkami.