Adresář

Stacionář Magnolia

Tel.: 737 636 926
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Mgr. Eva Juřičková - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:
  •  dovoz, do a ze zařízení (do 4 km)
  • pedikúra
  • kadeřník
     
     

Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba poskytovaná Charitou Vsetín. Je určena seniorům, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, i lidem, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva Juřičková - vedoucí a sociální pracovník