Adresář

Sociální šatník

Tel.: 465 621 281
Na Kopečku 356, Letohrad, 561 51
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Sociální šatník