Adresář

Sociální rehabilitace

Tel.: 731 639 672
Havlíčkova 1129, Lanškroun, 563 01
Vedoucí služby: Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí SAS
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Sociální rehabilitace

Seznam lidí

Veronika Kuklová, DiS. - vedoucí SAS