Adresář

Sociální rehabilitace Zahrada

Tel.: 573 334 017, 734 788 082
Na Kopečku 1480/4, Kroměříž, 767 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Popovská, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Posláním služby Sociální rehabilitace ZAHRADA, která je určená lidem s chronickým duševním onemocněním a realizovaná Oblastní charitou Kroměříž, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností pro samostatný život. Tato podpora je poskytována v pobytové službě nebo terénní formou v domácnosti uživatele.


Hlavním cílem sociální rehabilitace ZAHRADA je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu.

 

Konkrétním cílem je:

  1. zjistit zda má uživatel schopnosti a dovednosti pro samostatný život,
  2. rozvíjet zachovalé schopnosti a dovednosti uživatele vést samostatný život mimo zdravotnické a sociální pobytové služby,
  3. obnovit pracovní návyky uživatel a podpořit ho v uplatnění na trhu práce,
  4. odborná podpora uživatele spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobního uplatnění ve společnosti,
  5. informovat veřejnost o problematice chronického duševního onemocnění.

Seznam lidí