Adresář

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Tel.: 734 281 416
Havlíčkova 1129, Lanškroun, 563 01
Vedoucí služby: Mgr. Eva Ježková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Seznam lidí