Adresář

Služba osobní asistence

Tel.: 731 141 801
Dolní 504, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Vedoucí služby: Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Více informací naleznete zde.

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Konarská - sociální pracovnice
Iva Minarčíková - pracovník v sociálních službách
Jarmila Kundračíková - vedoucí služby, koordinátor terénní péče