Adresář

Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

Tel.: 731 604 601
Horní Sloupnice 326, Sloupnice, 565 53
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Rodinné centrum Kopretina