Adresář

Poradna pro lidi v tísni

Tel.: 222 313 739
Pernerova 20, Praha 8, 186 00
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Nabízíme bezplatné sociální a právní poradenství pro lidi bez přístřeší a pro lidi v krizi, převážně:

- základní sociální poradenství
- pomoc při orientaci na trhu práce
- pomoc při přípravě osobní dokumentace v procesu vyhledávání a získávání pracovního uplatnění
- poskytování právního poradenství (občanskoprávní, dluhové poradenství)
- poskytování poradenství v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti sociální péče
- pomoc při vyřizování osobních dokladů
- pomoc při vyhledávání vhodných pobytových sociálních služeb zvláště pro seniory a osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy
- asistence – činnosti ve prospěch uživatele mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání, zastupování

PROVOZNÍ DOBA:

Každý pracovní den (pondělí - pátek): 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod