Adresář

Podpora pečujících osob

Tel.: 603 516 899
Způsob poskytování:
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE
Program je zaměřen na osoby, které dlouhodobě pečují o svoje příbuzné nebo blízké, trpící nějakým hendikepem, vážnou chorobou anebo z jiných příčin neschopných se o sebe postarat. Program je zacílen především na ty, kteří nemají možnost využít služeb nějaké odborné organizace, sdružující lidi se specifickými problémy. Přednostně tedy cílí na „ty ostatní“ pečující osoby. Podpora pečujících osob probíhala od roku 2013 v ročních cyklech. Nyní končí druhý ročník programu a v plánu je bilancování. Rádi bychom přizvali odborné pracovníky úřadu naší městské části a společně vyhodnotili dopad na cílovou skupinu podporovaných osob. Poté naplánujeme nový cíl a další kroky tohoto programu.