Adresář

Podpora cizinců na území městské části Praha 14

Tel.: 739 203 254
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně právní poradenství, informační servis, tlumočnické a překladatelské služby, individuální podpora při vyhledávání pracovního místa na otevřeném trhu práce
Fakultativní služby: NE
Tento program je naším nejdéle probíhajícím programem. Je zaměřen na cizince, kteří žijí v naší městské části a z nějakých příčin nejsou sami schopni se dobře zapojit do normálního života. Hlavní částí tohoto programu je výuka českého jazyka, kterou kvalifikované lektorky vyučují v kurzech pro dospělé i pro děti a nově také na hodinách Čeština v pohybu, kde je spojena netradiční forma výuky českého jazyka s kondičním cvičením. Druhou částí tohoto programu je pomoc cizincům v navázání kontaktů při volnočasových aktivitách a individuální pomoc ve složitých životních situacích.