Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 547 232 223, 731 124 470
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

V roce 2007 se k Charitní ošetřovatelské službě Rajhrad připojila rovněž i pečovatelská služba. Ta zajišťuje sociální složku péče o občany, kteří si nemohou samostatně zajistit nutné sociální úkony - příprava stravy, domácí práce, nákupy, vyřizování úředních věcí, atd.

Pečovatelská služba je sociální službou registrovanou u JMK. Je řízena standardy kvality služeb dle zákona 108/2006 Sb. Přestože je služba hrazena klientem, je možné na ní získat finance pro klienta ze zdrojů MPSV - tzv.příspěvek na péči (zajistí sociální pracovnice CHOPS). Ošetřovatelská a pečovatelská služba tvoří ucelený komplex služeb pro zajištění bezproblémové péče v domácím prostředí klienta.