Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 224 252 738, 737 282 816
Londýnská 44, Praha 2, 120 00
Vedoucí služby: Iveta Selingerová - vedoucí pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Pečovatelská služba umožňuje klientům, seniorům, aby mohli co nejdéle zůstat v důvěrně známém domácím prostředí. Využíváme k tomu pečovatelké úkony, například pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid či pomoc s nákupy. Při provádění jednotlivých úkonů se snažíme o poskytnutí takové míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislot na poskytované službě.  

Časový rozvrh služby:

Po – pá: 7.15 – 18.00

So – ne: 7.00 – 16.00

Na výše uvedené mobilní tel. číslo volejte prosím ve všední dny od 8.30 do 16.30.

Seznam lidí

Iveta Selingerová - vedoucí pečovatelské služby