Adresář

Osobní asistence

Tel.: 734 769 711
Taušlova 714, Letohrad, 561 51
Vedoucí služby: Bc. Marie Maříková - vedoucí Osobní asistence
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Osobní asistence Ústí nad orlicí

Seznam lidí

Bc. Marie Maříková - vedoucí Osobní asistence