Adresář

Osobní asistence

Tel.: 733 755 841, 733 741 444
Ztracená 63/1, Kroměříž, 767 01
Vedoucí služby: Mgr. Pavla Šišková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

- dovoz a doprava

 

Seznam lidí