Adresář

Odlehčovací služby

Tel.: 737 213 480
Komenského nám. 49, Kojetín, 752 01
Vedoucí služby: Bc. Ivana RACLAVSKÁ - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Více informací v záložce: "Jak pomáháme" / "Odlehčovací služby".

Klikni pro přesměrování.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Martina BÍLSKÁ - pracovník sociálních služeb