Adresář

Odlehčovací služba sv. Zdislavy

Tel.: 584 435 136
Mírové nám. 66, Vidnava, 790 55
Vedoucí služby: Jaroslava Švecová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Jaroslava Švecová - vedoucí služby
Bc. Jana Palečková - sociální pracovnice