Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

Tel.: 731 420 344
Taušlova 714, Letohrad, 561 51
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Pražáková - vedoucí NZDM
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

Seznam lidí

Mgr. Michaela Pražáková - vedoucí NZDM