Adresář

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tel.: 605 143 565
Havlíčkova 1129, Lanškroun, 563 01
Vedoucí služby: Mgr. Martina Šedová - vedoucí NDC
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší nabízí lidem bez domova možnost hygieny, oblečení a pomoci s obstaráním osobních záležitostí.

Seznam lidí

Mgr. Martina Šedová - vedoucí NDC
Anna Purkertová - administrativní pracovník