Adresář

Nízkoprahové denní centrum

Tel.: 222 313 738
Pernerova 20, Praha 8, 186 00
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

V nízkoprahovém centru nabízíme klientům použité šactvo. V případě zájmu volejte: 222 313 740.