Adresář

Kontaktní a poradenské centrum Plus

Tel.: 573 336 569
Ztracená 63/1, Kroměříž, 767 01
Vedoucí služby: Mgr. Sylvie Osičková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE
  • Okamžitá kapacita 8 osob

Seznam lidí