Adresář

Individuální sociální výpomoc

Tel.: 603 516 899
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE
Tento program je zaměřen na jednotlivé obyvatele v městské části Praha 14, kteří příčin potřebují pomoc druhé osoby, ale nemohou si (například z finančních důvodů) dovolit zaplatit tuto službu u komerčně zaměřené instituce. Vyškolený pracovník sociální péče nabízí asistenci při nejrůznějších pochůzkách například na úřad, při nákupu nebo doprovod k lékaři, drobnou pomoc v domácnosti, ale také rozhovor a modlitbu, provázení při návštěvě hřbitova a podobně. Potřebné spoluobčany, které touto cestou poznáme, můžeme také dlouhodobě podporovat a zařazujeme je do Databáze potřebných, která je východiskem k programu Most, který plánujeme spustit v roce 2015.