Adresář

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením

Tel.: 581 762 160, 720 126 475
Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01
Vedoucí služby: Světlana NĚMČÁKOVÁ - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

např. dovoz automobilem...

Více informací v záložce: "Jak pomáháme" / "Dům svatého Josefa".

Klikni pro přesměrování.

Organizace

Seznam lidí

Hana DAŇKOVÁ - pracovnice v sociálních službách
Bc. Veronika ŠKRABALOVÁ, DiS. - sociální pracovnice