Adresář

Dům dobré vůle Žáry

Tel.: 554 611 366, 595 170 379
Žáry č. 3, Město Albrechtice, 793 95
Vedoucí služby: Bc. Daniel Jurčík - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Seznam fakultativních služeb

a) používání elektrospotřebičů na pokoji (televize, rozhlas, mikrovlnná trouba, lednice, rychlovarná konvice)

b) revize vlastních elektrospotřebičů (lampy, různé ozdoby,…)

c) kopírování

d) telefonování

e) návštěva kadeřníka v zařízení (cena služby)

f) návštěva pedikérky v zařízení (cena služby)

g) doprava služebním autem

h) výlety mimo zařízení

Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby se stařeckou demencí
  • osoby s Alsheimerovou demencí
  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

senioři nad 55 let s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem

Kapacita zařízení:

29 klientů

Ceny za poskytování sociální služby:

ubytování:

1-lůžkový pokoj      210,- Kč za den

2-lůžkový pokoj      190,- Kč za den

stravování:

dle typu diety od 150,- Kč (základní racionální) do 155,- Kč

Organizace

Seznam lidí

Bc. Daniel Jurčík - vedoucí