Adresář

Domov se zvláštním režimem

Tel.: 251 552 781
Renoirova 614/7, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE