Adresář

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy

Tel.: 731 405 543
Jiráskova 1014, Rajhrad, 664 61
Vedoucí služby: Bc. Lenka Salajková - vedoucí Domova se zvláštním režimem sv. Luisy a sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE
Posláním našeho domova je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického onemocnění, demencí, a které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénních či ambulantních forem sociálních služeb nebo osob blízkých.
 

Seznam lidí

Bc. Lenka Salajková - vedoucí Domova se zvláštním režimem sv. Luisy a sociální pracovnice