Adresář

Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí+Česká Třebová

Tel.: 731 402 340
17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 562 01
Vedoucí služby: Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra, Andrea Krejčířová - vedoucí sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí+Česká Třebová

Seznam lidí

Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra
Andrea Krejčířová - vedoucí sestra