Adresář

Domácí zdravotní péče Letohrad

Tel.: 731 402 338
Na Kopečku 356, Letohrad, 561 51
Vedoucí služby: Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra, Hana Ďuránová - vedoucí sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče Letohrad

Seznam lidí

Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra
Hana Ďuránová - vedoucí sestra