Adresář

Domácí zdravotní a hospicová péče

Tel.: 582 396 217, 723 244 791
Zahradní 690, Konice, 798 52
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní a hospicová péče

Organizace

Seznam lidí

Jana Štugelová - Domácí zdravotní a hospicová péče- vrchní sestra
Šárka Oršelová, DiS. - účetní, mzdová účetní, půjčovna kompenzačních pomůcek
Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní
Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně