Adresář

Denní stacionář

Tel.: 606 771 038, 554 611 366
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Bc. Marcela Harasimová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Doprava pro uživatelé služby

Dopomoc u přepravy (doprovod do bytu)

Celková koupel nad rámec standardní služby

Dohled nad podáváním léků a příprava léků

Vyřizování osobních záležitosí (např. návštěva lékaře, pochůzky, kadeřník, pedikůra)

Popis služby

Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu, aby prožívali svůj život radostně a důstojně.

Praktické informace

  • Adresa: budova Charity Krnov ul. Hlubčická 297/3, Krnov
  • Pracovní doba: pracovních dnech od 7 h do 16 h
  • Uživatelé mohou službu využívat pravidelně po celý týden, jen některé dny v týdnu ale také jednorázově několik hodin, podle svých potřeb, za úhradu podle ceníku poskytovaných služeb.

Rozpis aktivit

Rozpis aktiv v denním stacionáři naleznete zde.

Dokumenty ke stažení

Rozsah služby, ceník a ostatní dokumenty k dennímu stacionáři naleznete zde.

Organizace

Seznam lidí