Adresář

Denní stacionář sv. Josefa

Tel.: 733 581 485
Bukovecká 479, Jablunkov, 739 91
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Niedobová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Služba denní stacionář Charity Jablunkov je poskytována na území Jablunkovska od 01.10.2001. Tato služba je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění.

Identifikátor služby (registr soc. služeb): 4409186

Poslání Denního stacionáře

V Denním stacionáři sv. Josefa v Jablunkově podáváme pomocnou ruku osobám s mentálním a kombinovaným postižením, aby mohli plně žít vlastní život. Prostřednictvím naší služby podporujeme klienty v soběstačnosti, samostatnosti v běžném životě a ve snižování závislosti na pomoci druhých.

Základní informace o službě

Sídlo služy: Bukovecká 479, 37 991
Jablunkov

Kontakt: Mgr. Tereza Niedobová,
tel.: 733 581 485

Email: stacionar@jablunkov.charita.cz

Doba poskytování služby:
Po - Čt 6:30-14:30, Pá 6:30-13:00

Komu poskytujeme služby

Naši službu poskytujeme osobám s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením, ve věku od 16 do 64 let.

Komu služby nemůžeme poskytnout

Osobám s potřebou stálého zdravotního dohledu a zdravotní péče. Osobám s psychickým onemocněním, které může být překážkou pobytu v kolektivu.

 

 

Snahou pracovníků stacionáře je, aby klient

 • dosáhl co nejvyššího stupně soběstačnosti potřebné pro život v jeho přirozeném prostředí,
 • stal se co nejvíce samostatný v rozhodování a zodpovědnosti za sebe,
 • udržel nebo získal a rozvíjel své schopnosti, dovednosti, znalosti,
 • zachoval a rozvíjel přirozené mezilidské vztahy.

Základní činnosti služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady služby

Bratrská láska 

klienty přijímáme takové, jací jsou, každý klient je pro nás rovnocenným a důstojným partnerem

Empatie 

vnímáme a díváme se na důvody a způsoby jednání klientů s pochopením, snažíme se porozumět jejich pocitům

Individuální přístup 

klient je pro nás jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, s každým pracujeme podle osobních potřeb a přání

Úcta 

respektujeme klienty jako svobodné lidské bytosti s vlastní vůlí, podporujeme je v samostatném jednání, rozhodování a nesení důsledků

Pravdivost

ke klientům přistupujeme a komunikujeme otevřeně, upřímně a objektivně


Profesionalita 

usilujeme o zvyšování kvality poskytované služby celoživotním učením se, duchovní a profesní formací, vzájemným sdílením zkušeností a odborných znalostí

Máte zájem o naši službu? Kontaktujte nás nebo nás můžete navštívit kdykoli během týdne, vždy v pracovní dny.  Těšíme se na shledanou!

Dokumenty ke stažení

Organizace

Seznam lidí