Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 461 631 672, 731 598 854
Dolní Újezd 613, Dolní Újezd, 569 61
Vedoucí služby: Dagmar Štarmanová - vedoucí pečovatelské služby,pečovatelka
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

- doprava automobilem pečovatelské služby,

- dohled nad denním režimen a při denních aktivitách

   

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména v oblasti osobní hygieny a péče o domácnost a to především z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Cíle služby

 • poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní setrvat co nejdéle ve vlastním prostředí, případně usnadní důstojné dožití jejich života
 • podporovat klienta v udržení soběstačnosti a samostatnosti, aby byl na službě závislý jen v nezbytně nutné míře
 • zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách

Pečovatelská služba není poskytována:

 • osobám v akutním stádiu nakažlivé nemoci
 • osobám, které potřebují stálou zdravotní péči
 • osobám agresivním a ohrožujícím pracovníky Charitní pečovatelské služby

Poskytovatel pečovatelskou službu nezajistí:

 • osoba nespadá do cílové skupiny, na kterou je služba zaměřena
 • osoba má bydliště mimo území, ve kterém organizace službu zajištuje
 • není prokázána sociální potřebnost při sociálním šetření se zájemcem o službu

Poskytovatel zájeme odmítne:

 • jestli-že osoba požádá o jinou soc. službu, než kterou organizace zajišťuje,
 • organizace nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita

Ambulantní - 12 uživatelů/rok

s doplněním okamžité kapacity:

Po – Pá od 7:00 do 15:00 okamžitá kapacita 1 uživatel

Dle dohody Po – Pá od 15:00 do 19:00, So – Ne od 7:00 do 12:00 okamžitá kapacita 1 uživatel

Terénní –  80 uživatelů/rok

s doplněním okamžité kapacity:

Po – od 7:00 do 12:00 okamžitá kapacita 2-3 uživatelé v závislosti na počtu pracovníků ve službě,

Út - Pá od 7:00 do 12:00 okamžitá kapacita 3-4 uživatelé v závislosti na počtu pracovníků ve službě,

Po – Pá 12:00 do 15:00 okamžitá kapacita 1-2 uživatelé v závislosti na počtu pracovníků ve službě.

Dle dohody Po – Pá od 15:00 do 19:00, So – Ne od 7:00 do 12:00 okamžitá kapacita 1 uživatel.

Tato kapacita u terénní služby je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého uživatele a na personálním zabezpečení služby.

Nabízené služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, podání jídla, pití …)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s hygienou, použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla …)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad …)
 • fakultativní činnost - doprava automobilem pečovatelské služby, dohled nad denním režimen a při denních aktivitách…

Úhrada služeb

Poskytnuté pečovatelské služby hradí klient dle aktuálního ceníku  120,-  Kč/hod

Personální zajištění služby

 • vedoucí pečovatelské služby
 • sociální pracovník
 • pečovatelky

 

 

 

Seznam lidí

Irena Hudcová - sociální pracovník
Dagmar Štarmanová - vedoucí pečovatelské služby,pečovatelka
Dagmar Štarmanová - vedoucí pečovatelské služby,pečovatelka
Jana Neumanová - pečovatelka
Lucie Sedláčková - pečovatelka
Martina Štěpánková - pečovatelka
Jana Tomšíčková - pečovatelka
Barbora Fulíková - pečovatelka
Ing. Lada Černá - zástupce ředitele, účetní