Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 462 662
Malý Val 1552, Kroměříž, 767 01
Vedoucí služby: Bc. Simona Netopilová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
  • nácvik pohybových dovedností
  • pronájem termojídlonosiče
  • použití pomůcky z vybavení poskytovatele
  • vytisknutí jídelníčku
  • jednorázové zapůjčení jídlonosiče
  • umytí znečištěného jídlonosiče
  • dohled nad uživatelem

 

Seznam lidí