Adresář

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Tel.: 731 402 341
Sokolská 68, Ústí nad Orlicí - Kerhartice, 562 04
Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Matějíčková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Seznam lidí