Adresář

Charitní dům sv. Anežky

Tel.: 584 452 537
Mírové nám. 68, Vidnava, 790 55
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

telefonní hovory, dovoz a odvoz autem Charity Jeseník

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Monika Buzková - vedoucí, sociální pracovnice
Lucie Rábková - vrchní sestra
Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb