Adresář

Charitní dům pokojného stáří, domov se zvláštním režimem

Tel.: 731 103 945
Cetechovice 71, Cetechovice, 768 02
Vedoucí služby: Bc. Hana Marková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Hana Marková - vedoucí