Cíl projektu  - projekt ukončen v roce 2013

Cílem je aktivace občanů, kteří jsou v sociální izolaci a postrádají sociální kontakty.  Maximálně se v projektu zapojují jak do přípravy, tak do samotné realizace plánovaných aktivit podle jejich požadavků a zájmu.

Personální zajištění

Službu zajišťují dobrovolníci Oblastní charity Rumburk.

Realizujeme např.

Mezi nabírené aktivity patří např. zájezdy, návštěvy kulturních vystoupení, besedy, přednášky a jiná společná setkání.

 

 Aktivity v uplynulých letech:

Rok 2009

Bez předsudků

Divadelní komedii měl v programové nabídce Dům kultury v Rumburku. V hlavních a jediných rolích vystoupili Jana Paulová a Miroslav Zedníček. Málokdo z účastníků měl možnost až doposud vidět tyto známé herce na vlastní oči. Představení mělo veliký úspěch, jak bylo patrno už z bezprostředních reakcí účastníků.

Betlémská noc

Tak letos opět tradičně v Muzeu Rumburk. O historii   betlémářství v našem kraji v doprovodu obrazové prezentace poutavě vyprávěla paní Sadivová, pracovnice Muzea.

Pro účastníky byly připraveny malé dárečky i drobné pohoštění v příjemném prostředí, kde byl vzduch provoněn svařeným vínem a cukrovím. Celou akci zajišťovali dobrovolní pracovníci Farní charity Rumburk a pracovníci Muzea Rumburk.

Soutěže

Letos poprvé byly zařazeny akce jako je AZ kvíz a Bingo. Nebyl o ně příliš veliký zájem, ale ti, kdož se jich zúčastnili, byli nadmíru spokojeni.

 

Rok 2008

Zájezd do Prahy

Farní charita Rumburk ve spolupráci se členy Svazu postižených civilizačními chorobami zorganizovala autobusový zájezd do Prahy. Účastníci zájezdu shlédli nejprve Zámek Ctěnice, v restauraci u Michala se posilnili obědem a v závěru dne přišel na řadu i Letohrádek Kinských.

Vedoucí Občanské poradny Rumburk, Pavla Nekudová, v průběhu jízdy také účastníky seznámila s úskalími a důsledky nerozvážných nákupů v rámci předváděcích zájezdů. Zodpověděla zvídavé dotazy a předala všem informační materiály s tímto tématem.

Betlémská noc

Tradičně se konala na netradičním místě prohlídka betlémů, které vyráběly děti z místních škol a jiných organizací, zabývajících se náplní volného času dětí a mládeže. Letos poprvé byly betlémy vystavené v Loretě, Muzeu v Rumburku prochází rekonstrukcí.

Pro účastníky bylo připraveno i drobné pohoštění ve Farní charitě Rumburk. Celou akci zajišťovali dobrovolní pracovníci Farní charity Rumburk.

    

Rok 2007

Den žen v Žitavě

Tato akce se konala na základě pozvání spolupracující organizace Frauen-Euro-Zentrum Zittau. Při těchto setkáních se vždy spojí zájmy troj zemí (Polska, Čech a Německa).  

V Čechách se tento svátek příliš neoslavuje, ale starší generace ho mají stále zarytý v paměti. Všichni účastníci shlédli dokument o historických budovách Žitavy. O kulturní zážitek se postarala každá ze zúčastněných zemí. Polská strana měla připravené velmi poutavé hudební vystoupení – interpretace písní Karla Gotta. Ženy si tento den patřičně užily. Nechyběl i tanec a vzájemné obdarovaní drobnými prezenty.

Betlémská noc

Tradičně se i letos konala prohlídka nejen historických betlémů v Městském muzeu v Rumburku. Povídání o tradici adventu doplněné muzikou a zpěvem zajistila paní Sadivová s panem Vébrem. Pro účastníky bylo připraveno i drobné pohoštění a příjemné prostředí k popovídání si. Všichni senioři hodnotí tuto akci za velmi povedenou.  Celou akci zajišťovali dobrovolní pracovníci Farní charity Rumburk.

Vánoce v DPS

Klienti farní charity byli potěšit obyvatele Domu s pečovatelskou službou a předat jim dárečky.

Oslava narozenin

Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami uspořádala farní charita oslavu narozeni. Oslavenci pro svůj handicap byli navštíveni přímo ve svém bydlišti. Poblahopřání jménem obou organizací zajistil p. Sobel Adolf.

Setkání s Pavlou Břínkovou

Senioři projevili zájem o poslech vážné hudby a proto Farní charita Rumburk zajistila vstupné na známou sólistku Pavlu Břínkovou s Janem Ježkem v doprovodu prof. Jiřího Pazoura.  Tento sólový recitál měl v programové nabídce Dům kultury v Rumburku.

V kontaktu s organizátorem akce byl jeden ze zúčastněných, který tvořil aktivní článek při informování ostatních účastníků.  Na této akci se klienti finančně spolupodíleli.

Akce proběhla dle představ organizátora , účastníkům přinesla pěkný kulturní zážitek.

Vánoce  v Žitavě

Na pozvání FEZ Zittau jelo 15 žen do Grosschonau. Každoročně se zde scházejí ženy z trojzemí. Společné setkávání je vždy přínosem pro poznávání kulturních krás a zdokonalovaní jazyka mezi účastníky akce. Vzájemně se podílíme na výměně zvyků našich zemí. Kulturní akce tak stmelují naše národy a účastnice seniorky jsou aktivně zapojeny do dění v projektu.