Pravidla výdeje potravinové a materiální pomoci:

  1. Výdeji potravinové a materiální pomoci předchází konzultace s pracovnicí, která na základě posouzení zprostředkuje tuto pomoc.
  2. Potrravinová a materiální pomoc se poskytuje zpravidla 1x za měsíc a to dle situace žadatele.
  3. Potravinová a materiální pomoc je nenároková.
  4. Poskytuje se osobám z cílových skupiny projektu (materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné životní nouzi).
  5. Výdej materiální pomoci probíhá na místě tomu určeném – ul. Sukova 1055/24, Rumburk-sídlo organizace (označeno letákem projektu), každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod.
  6. Materiální pomoc nebude poskytována osobám porušujícím nejzákladnější pravidla slušného chování a vystupování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

Realizační tým Operačního programu potravinové a materiální pomoci, MPSV připravili Úspornou  kuchařku, kterou doporučujeme.

 

FEAD_MPSV_RGB

Nebyly nalezeny žádné články.