Oblastní charita Rumburk poskytuje další služby sociálně potřebným nebo jinak znevýhodněným lidem. Tyto služby jsou zaměřeny na různé cílové skupiny.

Jedná se např. o materiální pomoc, o aktivizaci a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, získání sociálních dovedností a zvyšování právního vědomí.

V roce 2006 probíhaly opravy vstupních prostor organizace

Děkujeme generálnímu partnerovi Charity ČR - Nadaci ČS - díky jehož finanční podpoře se podařila opravit místnost v 1. patře pronajatých prostor a vybavit počítačová studovna.

 

Rok 2008 se nese v duchu „Zahrady snů“

Tento projekt podpořila Nadace Vodafone ČR částkou 100.000,- Kč. Cílem projektu byla úprava pronajatého pozemku na multifunkční zahradu, aktivizace klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“ a zrealizování jejich představ.

 

 

Podpořte nás
 

Vážení klienti Občanské poradny Rumburk,

velmi se Vám omlouváme za krátkodobé přerušení telefonické komunikace s poradnou dne 24.1. mezi 10,30-11,00 hodinou, které bylo zapříčiněno technickou závadou na telefonu.

Pokud chcete poradnu opět kontaktovat, neváhejte využít telefon 412 384 745 nebo náhradní 412 384 744. Děkujeme Vám za pochopení

OMLUVA - technické potíže na telefonu