Velikonoční odpoledne 2015

Tato každoroční rukodělná akce je přístupná nejen uživatelům sociálních služeb organizace, ale i veřejnosti.
Během celého odpoledne byla pro návštěvníky připravena stanoviště, kde si mohli vyrobit různé velikonoční dekorace, např. papírový košíček, madeirová vejce, pomlázku, zelené osení s papírovou skládačkou, zápich zajíce ze dřeva, tematické omalovánky apod.. Akce se zúčastnilo více jak 40 osob.

Cíl akce: zprostředkovat uživatelům kontakt se společenským prostředím, seznámit je nebo jim oživit tradice a velikonoční zvyky, výchova k plánování si práce a udržování pořádku i čistoty při práci, získání dovednosti a zručnosti při práci s různými materiály, vlastnoruční výroba velikončních dekorací a možnost si je odnést domů, společně trávený volný čas.