Týden NZDM 2016

Nízkoprahový klub pro děti a mládež  "Žijeme spolu" se v týdnu od 19.-25.9.2016 zapojil do informační kampaně „Týden NZDM“. V tomto týdnu se všechny nízkoprahové kluby v ČR otevírají široké veřejnosti. Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů v republice, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů.