Týden NZDM 2015

Nízkoprahový klub "Žijeme spolu" se připojil k informační kampaní, která má za cíl upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít a trávit volný čas, nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků. V týdnu od 21. do 27. září 2015 proběhnou v 62 městech České republiky dny otevřených dveří, divadelní představení, koncerty a festivaly s cílem představit české veřejnosti činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Týden nízkoprahových klubů již podeváté pořádá Česká asociace streetwork a 81 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.