Loretánské slavnosti 2017

Přijali jsme pozvání na 21. ročník této akce a připravili si pro návštěvníky tvořivou dílničku - barokní vějíře.