Finanční pomoc

Nabízíme bezpečný způsob, jak můžete finančně podpořit Oblastní charitu Rumburk a přispět tak na sociální služby, které provozuje.

  • Jednorázový bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě na účet Oblastní charity Rumburk

Číslo účtu:  0922863339/0800

Variabilní symbol: 111

Na Vaše finanční dary Vám můžeme vystavit daňově účinnou darovací smlouvu. 

Odečíst od daňového základu poskytnuté dary si mohou jak fyzické, tak právnické osoby = dárci. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.

V Oblastní charitě Rumburk vystavíme na vyžádání ze strany dárce Darovací smlouvu ihned po uskutečnění daru nebo lze v průběhu kalendářního roku dary průběžně zaznamenávat. Na konci roku pak vystavit dárci stejný, ale souhrnný doklad  pro daňové účely, který odešleme poštou nejpozději do 31.ledna následujícího roku.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 5 % z daňového základu.

V případě právnické osoby je proces stejný jako u osoby fyzické. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování apod.)

Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.