Proč se lidé stávají dobrovolníky?

Důvodů může být několik. Dobrovolná činnost přináší pocit užitečnosti, nové zkušenosti, dovednosti a nezřídka i přátelství.

 

V roce 2011 se v této organizaci dobrovolníci zapojili do pomoci v šatníku, pomáhali v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Celkem osm dobrovolníků odvedlo více než 200 hodin výborné a záslužné práce.

V roce 2012 jich bylo již 9 a celkem odpracovali 1.124,5 hodiny.

V roce 2013 celkem 7 dobrovolníků odvedlo 828 hodin potřebné pomoci organizaci.

V roce 2014 všech 8 dobrovolných pracovníků předalo 950 hodin výborně odvedené pomoci.

V roce 2015 pomáhalo 11 dobrovolných pracovníků ve všech střediscích/projektech organizace a celkem předali 913,5 hodiny práce. Nejvíce dobrovolníci pomáhali v sociálním šatníku -662 hodin.

V roce 2016 ...