Co je to dobrovolnictví?

„Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.“

Jak vnímá dobrovolnictví naše organizace?

  • je nástrojem podpory ohroženým dětem (dobrovolník pomáhá s praktickým nácvikem činností, které rozvíjí dovednosti dětí, podporuje je v jejich zdravém vývoji)
  •  
  • dobrovolnictví je nástroj, který pomáhá posilovat profesní i osobní  kompetence dobrovolníků

Organizace je zapojena do Firemního dobrovolnictví -“Zapojím se“ .  

(Fórum dárců)

Co je firemní dobrovolnictví?

  • společná podpora neziskového sektoru zaměstnancem i jeho zaměstnavatelem
  • zaměstnanci ve své pracovní době pomáhají neziskovým organizacím
  • firma uhradí náklady: práci a čas svých zaměstnanců, případně pomůcky
  • pomoc dobré věci a budování loajality zaměstnanců k firmě

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky v rumburské charitě pomáhá částěčně zajišťovat provoz Občanské poradny Rumburk již od roku 2005. Tato sociální služba pomáhá lidem v nouzi, nabízí poradenství v cca 18-ti oblastech. V roce 2012 výtěžek pomohl zachovat provoz nízkoprahového klubu pro děti a mládež "Žijeme spolu".

 Děkujeme za vaše příspěvky do této tradiční sbírky.

Pojišťovna Kooperativa

V letech 2009 - 2011 byla Oblastní charita Rumburk zapojena do projektu této firmy "Strom pro lepší život". Děkujeme jménem všech, kterým jsme díky Vám mohli udělat pod vánočním stromečkem radost.

Dne 23. 9. 2009 v rámci Firemního dobrovolnického dne pomohlo svou prací několik pracovníků této firmy Oblastní charitě Rumburk. V průběhu pracovního dne, který strávili u nás, pomohli vyrobit kompostér, voliéru pro ptáky v ZOO koutku, vyzdobit okna podzimními truhlíky.

Děkujeme

Evropský týden mobility

V roce 2010 Oblastní charita Rumburk ve spolupráci s dobrovolníky zajistila část programu této akce, která se uskutečnila na Dobrovském náměstí v Rumburku. Více Vám napoví fotografie z této akce