Pro někoho příležitost, pro jiného pomoc

Prostory šatníku

„Nikdy nemůžete vědět, co bude zítra. Každý z nás se může ocitnout bez střechy nad hlavou, nebo s obstaveným účtem, protože např. partner/ka nasekal/a dluhy a nemáte jak zajistit základní potřeby. I pro takové lidi je materiální pomoc ze Sociálního šatníku velmi důležitá.“

Oblastní charita Rumburk provozuje Sociální šatník. Jeho cílem je pomoc sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Mohou to být nejen osoby bez přístřeší, obyvatele azylových domů či ubytoven, ale i osoby v hmotné nouzi, osoby postižené mimořádnou událostí i živelnými pohromami, nebo osoby propuštěné z výkonu trestu. Tato pomoc jim umožní překlenout pro ně nepříjemnou životní situaci. Dle aktuální situace nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček apod..

Tato služba slouží jako místo prvního kontaktu s těmi, kteří potřebují hmotnou výpomoc ve formě oblečení, obuvi, potřeb pro děti, potřeb do domácnosti, případně další služby. Pracovníci šatníku poskytují také poradenství o sociálních službách poskytovaných Oblastní charitou Rumburk anebo o dalších návazných službách v Rumburku - dle potřeby zájemce. Pro ostatní je šatník příležitost, jak se zbavit nepotřebných věcí, které již ve své domácnosti nevyužívají.

Pomoc ze Sociálního šatníku v roce 2016 opakovaně využilo 355 osob z celého Šluknovského výběžku, zejména z Rumburku, Varnsdorfu, Jiříkova, Krásné Lípy, Šluknova, Starých Křečan, Mikulášovic i Velkého Šenova. Byl využíván hlavně matkami početných rodin, seniory a osobami bez přístřeší.“

Dovolte mi na závěr poděkovat paní Černohorské, paní Neckářové a paní Rybenské, které v loňském roce dobrovolně pomáhaly zajišťovat chod Sociálního šatníku. Dokázaly tak, že jim není lhostejný život ostatních a chtějí být nápomocni těm, kteří to potřebují.