Rozhodnutí o registraci sociálních služeb

Aktuální dokument, který deklaruje, jaké sociální služby má organizace registrovány podle Zákona o sociálních službách.

Pověření k výkonu SPOD

Organizaci bylo vydáno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v tomto rozsahu (viz. rozhodnutí)